Wat doet een redacteur? De belangrijkste taken op een rij

Een redacteur kan zijn vak op veel verschillende plaatsen uitvoeren. Zo vind je redacteurs niet alleen in de wereld van boeken, kranten en tijdschriften, maar ook bij televisie- en radioshows en bij bureaus die zich bezighouden met online media. Eigenlijk kan een redacteur werkzaam zijn binnen iedere branche waarin communicatie via een bepaald medium centraal staat. Ook kan het takenpakket van een redacteur sterk variëren. De ene redacteur doet veel uitvoerend werk, terwijl de andere redacteur veel technische taken heeft. Wat zijn in het algemeen nu de belangrijkste taken van een redacteur?

Teksten redigeren

Eén van de belangrijkste taken van een redacteur is vaak het bewerken of nakijken van een mediapublicatie. Wanneer het om geschreven media gaat spreken we dan over het redigeren van teksten. Teksten redigeren heeft betrekking op het nakijken en verbeteren van geschreven teksten voordat deze officieel gepubliceerd worden. Daarbij wordt de inhoud zoveel mogelijk intact gelaten en worden er correcties uitgevoerd wat betreft de spelling, formulering, opbouw en opmaak van de tekst. Een redacteur heeft dus uitstekende kennis van de Nederlandse taal nodig. Om die reden heeft een redacteur meestal een opleiding communicatie(wetenschappen), Nederlands of journalistiek afgerond.

Het schrijven van teksten

Ondanks dat het schrijven van teksten vaak met name de taak is van een copywriter kan ook een redacteur zich hiermee bezighouden. Het gaat dan meestal niet om de kern van een tekst, maar bijvoorbeeld om een inleidend stuk, flaptekst van een boek of samenvatting. Ook het herschrijven van een stuk tekst zodat deze beter aansluit op de opdracht, kan onderdeel uitmaken van de taken van een redacteur.

Adviserende en aansturende taken redacteur

De taken van een redacteur zijn niet puur tekstueel van aard. Een redacteur heeft namelijk ook vaak een adviserende en aansturende rol. Zo is een redacteur vaak de schakel tussen opdrachtgever en tekstschrijver. Een redacteur kan de wens van de opdrachtgever vertalen in een concrete opdracht voor een tekstschrijver. Wanneer iemand als redacteur voor een tijdschrift of website werkt kan bovendien ook het bepalen van de koers en inhoud van de content onderdeel zijn van de werkzaamheden. Een redacteur kan ook suggesties en advies geven ten aanzien van de uitvoering van een bepaalde opdracht. Daarbij sturen ze ook vaak de verschillende uitvoerders van een tekst- mediaopdracht aan. In die rol treden ze als het ware op als contentmanager. In sommige gevallen is de redacteur zelfs (mede) verantwoordelijk voor het werven en selecteren van tekstschrijvers.

taken redacteur

Wat doet een redacteur verder nog?

Een eind- of webredacteur houdt zich meestal ook bezig met de opmaak van de gemaakte content. Denk daarbij aan de layout van een tekst en het selecteren van omslagfoto’s en afbeeldingen. Wie als redacteur werkt voor een website of online communicatiebureau zal daarom ook kennis moeten hebben van een stukje webdesign.

Hulp nodig bij het bedenken en maken van ijzersterke content? Onze redacteurs kunnen een contentplan maken en hulp bieden bij het schrijven en redigeren van teksten. Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken. We denken graag met je mee!

Over de auteur: Thijs de Rooij